* *Unakit* *

Unakit är en bra sten att  använda sig av för att jorda sig efter att man  exempelvis mediterat  eller arbetat med andevärlden. Unakit ger också en  lugn energi, både  till den som bär den och till den närmaste  omgivningen. Den kan också användas för att neutralisera  elektromagnetiska strålningar och föroreningar. 

Unakit  balanserar våra  känslor, vilket bidrar till den lugnande och jordande  effekten som  stenen har. Unakit kan med fördel bäras som ett halsband,  då den på  detta sätt finns nära vårt hjärtchakra vilket stenen  stimulerar med sina  energier. 

Unakit skapar en vänlig atmosfär i huset. Unakit rekommenderas att bäras av personer som är  lättirriterade.

Vissa  människor bär det under en influensaepidemi, hoppas att det kommer att  skydda dem från att bli sjuk. Det antas att mineralen lindrar alla typer  av inflammation och svullnad i huden.