* *Smokey Quarts (Rökkvarts)* *

Rökkvarts   är starkt jordande och en mycket beskyddande sten som får oss att   stanna inom vår egen aura. Den fungerar som en sköld mot yttre   projiceringar och löser upp konflikter och kommunikationsproblem. Den   skyddar mot negativitet och eliminerar negativ energi genom att skicka   energin ner i jorden. Det är en bra sten när man vill rena auran från   negativ energi. Rökkvartsen är en extremt jordande sten som har en   förmåga att lösa negativa känslor, eliminera motsägelser och minska   kommunikationsproblem. Rökkvarts är en sten som renar och laddar andra   stenar men eftersom den transformerar negativ energi så kan den också   behöva både renas och laddas då och då.