* * Obsidian / Vulkaniskt glas * * 

Obsidian är   en  bergart som bildas av lava som stelnat så hastigt att någon   kristallin  struktur inte hunnit bildas och kan därför verka   glasliknande i sitt  utseende. Det är en kraftfull sten, och kallas  ofta  för sanningens sten  då den fungerar som en spegel där vi kan se  vilka  vi egentligen är.
Obsidian  ska användas med lite   försiktighet, då den sägs ha en kraftfull förmåga  att låta förträngda   saker komma upp till ytan, vilket också sker  snabbt. Obsidian sägs   fungera som en spegel där vi får se oss själva så  som vi verkligen är,   och låter oss förstå hur saker som hänt i det  förflutna fortfarande   påverkar oss idag. Detta ger oss en möjlighet att  bearbeta de känslor   och upplevelser som vi har förträngt, för att sedan  kunna släppa taget   om dem och på så sätt kunna läka och växa.
Den  lugnande och   balanserande energin hos obsidian stärker vår närvaro och  förmåga att   vila i oss själva. Den skyddar effektivt mot negativ energi,  jordar  oss  och hjälper oss att bli kvitt exempelvis destruktiva mönster  och   beteenden som vi har men kanske inte är helt medvetna om.
I den kända serien “ Game of thrones “ var Obsidian mer känt som ” Dragonglass”.