* * Malakit * *

Malakit är en kraftfull sten, som bland annat hjälper till att neutralisera skadliga energier. Stenen kallas för 

”själens spegel”, då den visar både de negativa och positiva sidorna hos oss. Malakit kan användas vid smärta

eller spänningar i kroppen. Malakiten hjälper dig att våga förändras, att släppa taget om det förflutna.  Stenen 

neutraliserar negativ energi och skyddar mot skadlig strålning, från till exempel mikron, mobiltelefonen och

datorn. Stenen sägs även ge ett skydd mot strålning som exempelvis radon, och mot föroreningar från 

trafik och fabriker. Den förstärker och utvidgar vår aura, vilket gör att vi lättare kan stå emot negativa energier. 

Malakit ger skydd mot olyckor och fysiska skador, och kan också hjälpa mot flygrädsla och ge beskydd då man

reser.