* * Karneol * *

Karneol  är en sten för   kreativitet, mod och styrka. Den hjälper livslusten att  blomstra och   komma till sin kreativa potential. Den hjälper oss att  samla oss, få kontakt med magen och lyssna vart vår egen kraft är på  väg.