* * Granat * *
Granat är en kanaliserande och  jordande sten för andliga energier. Det har en kraftfull energi och  renar och balanserar energier som ger en lugn passion som inspirerar  till kärlek och minskar känslomässig disharmoni. Granat är mycket  användbar när du befinner dig mitt i en kris, i situationer där allt  verkar hopplöst eller där livet har splittrats eller känns traumatiskt.  Granat aktiverar och stärker överlevnadsinstinkten och ger dig mod och  hopp i vad som verkar vara en hopplös situation.