* * Goldstone* *

Goldstone  är känd för att ha   kraftfull koppling till ljuset och solens kraft. Ger  ljus till alla   situationer, ger hopp och lycka. Goldstone har en ljus,  glädjefull   energi som ökar vitaliteten och tar bort negativt humör.  Goldstone har   använts för att ta bort rädsla och stress. Goldstone  öppnar upp för  din  kreativitet och livsglädje.

* Goldstone är syntetisk