* *Aventurin * *

Aventurin  är lugnande och balanserande vid emotionell upprördhet. Den kan  hjälpa oss att  slappna av och uppleva vårt liv genom ett öppnare och  fridfullare  sinne. Den är en typisk healingsten och kan ta fram minnen  och gammal  smärta. Positiv sten som ger framgång. Omvandlar negativt  till  positivt. Stärker ledaregenskaper och minskar ilska och irritation.   Skyddar, tröstar och läker hjärtat. Äventyrssten, lyckosten. Öppnar   energier som visar att allt är möjligt. Motiverar oss att prova nya vägar.