* * Agat * *

Agat är en  ädelsten som är ett kompakt aggregat av  kalcedon, det vill säga  kristallin kvarts. Agat finns i många varianter  men gemensamt för alla  agater är att de stärker självförtroendet och  självrespekten. Ger  trygghet i vardagen.

Agat är inte en  sten för lyx och glamour. Den värnar om  det enkla, nära och självklara.  Den stöder lugn och ro, hjälper oss att  släppa rädsla kring vår  överlevnad för att våga ge mer av oss själva