Köpvillkor

Allmänna Villkor

Smyckesmarknad.se

1. Allmänt

1.1 Dessa allmänna villkor  (”Villkoren”) gäller när du som konsument (”Kunden”) gör en beställning  via Webbplatsen. Villkoren är enbart tillämpliga för Kund som är  konsument och som gör beställningar via Webbplatsen.

1.2 Såsom angivet ovan ingås  avtal vid köp via Webbplatsen mellan dig och Smyckesmarknad.se. Vid köp  godkänner du Smyckesmarknads Allmänna villkor och Integritetspolicy.

1.3 För att kunna beställa på  Webbplatsen måste Kunden ha fyllt 18 år. Säljaren förbehåller sig rätten  att i enskilda fall neka eller ändra en Kunds beställning (exempelvis  om Kunden uppgivit felaktiga personuppgifter).

1.4 Säljaren reserverar sig  för slutförsäljning samt eventuella bild- och skrivfel på Webbplatsen,  exempelvis fel i produktbeskrivning , felaktiga priser samt  prisjusteringar (såsom förändrade priser från leverantörer,  valutaförändringar) eller felaktig information angående om en vara finns  i lager. Säljaren har rätt att korrigera sådana eventuella fel och att  ändra eller uppdatera informationen när som helst. All bildinformation  på Webbplatsen ska uteslutande ses som illustrationer. Sådana  illustrationer kan inte garanteras återge det antal varor Kunden  erhåller eller varans exakta utseende, funktioner eller ursprung.

1.5 Webbplatsen ägs av  Smyckesmarknad.se. Innehållet på Webplatsen ägs av Smyckesmarknad.se.  Informationen är skyddad genom bland annat immaterialrättsliga och  marknadsrättsliga lagar. Detta innebär att varumärken, firmanamn,  produktnamn, bilder och grafik, design, layout samt information om  varor, tjänster och annat innehåll inte får kopieras eller användas utan  skriftligt godkännande från Smyckesmarknad.se.

2. Avtal och Beställning

2.1 För att kunna göra ett köp  via Webbplatsen måste Kunden acceptera Villkoren. Genom att acceptera  Villkoren förbinder sig Kunden att följa Villkoren i sin helhet, samt  godkänner att denne tagit del av informationen om personuppgifter och  samtyckt till användningen av personuppgifter och cookies enligt  Smyckesmarknads Integritetspolicy, läs nedan

2.2 Ett avtal om köp ingås när  Smyckesmarknad.se bekräftat Kundens beställning och Kunden mottagit  orderbekräftelse från Smyckesmarknad.se per e-post. Smyckesmarknad.se  uppmanar Kunden att spara denna orderbekräftelse för eventuella  kontakter med kundtjänst. Kunden kan återkalla sin beställning fram till  dess att den bekräftats. Om beställningen återkallas kommer eventuella  betalningar som Kunden eller dess betal- eller kreditkortsföretag har gjort avseende beställningen att återbetalas.

2.3 Vid köp via Klarna faktura; Om kunden anser att smyckesmarknad.se ska betala eller justera något i fakturan, är kund ansvarig att kontakta berörda smyckesmarknad.se innan förfallodatum på fakturan går ut , och då med ordernummer, anledning till kontakt, namn och adress. Om kund väljer att inte betala sin faktura, ligger ansvaret på kunden att betala ev tillkommande kostnader.

3. Priser, avgifter och betalning

3.1 Vid beställning via  Webbplatsen gäller de priser som anges på Webbplatsen. Priser anges i  svenska kronor och är inklusive moms. Priserna inkluderar inte  betalnings- och fraktavgifter, som anges separat.

4.2 Kunden kan betala på det sätt som anges på Webbplatsen. Läs mer om betalsätt på Webbplatsen.

4.3 Minsta ordersumma 150:- exklusive fraktkostnad. Gäller från 1 februari 2022. 

4.4 Swish betalning : Betalningsvillkor swish : Pga ,hög orderingång gäller betalning inom 24 tim efter gjord beställning, därefter makuleras obetald order, utan påminnelser, så andra kunder kan få tillgång till dina beställda varor. KOM IHÅG : Skriv NAMN samt ORDERNUMMER. Du hittar vårt swishnummer i din orderbekräftelse. Vid utebliven betalning får Kund information om avbruten beställning via den mejladress kunden fyllt  i.

4. Leverans och transport

4.1 Porto för standard frakt  : spårbart till brevlåda, tillkommer med 69 :- inom Sverige. Beställningar över summan 699:- levereras fraktfritt med standard frakt. Spårbart till ombud, tillkommer summan 99:- inom Sverige. Beställningar över summan 1000:- levereras fraktfritt. Leveranstid 10 - 14 helgfria vardagar. Under sommarperioden 1/5 -31/8 2022 kan leveransförseningar uppstå pga att vi befinner oss ute på marknader

Denna leveranstid gäller från 1 januari - 31 december 2022

4.2 Förfaranden vid retur av ej uthämtade paket : Smyckesmarknad.se tar ut en administrativ kostnad ut på 150 :- för ej uthämtade paket. Denna kostnad faktureras kunden. Betalningstid 10 dagar. Smyckesmarknad.se kontaktar kunden vid mottagen retur och  kunden kan då välja att paketet postat igen, efter att kund betalat in ny fraktkostnad på 35:-. Faktura på den administrativa kostnaden skickas med i den nya leveransen. Betalningstid 10 dagar. Om kund önskar avboka sin beställning och få återbetalning av returnerad produkt, återbetalas hela summan av beställningen med undantag av fraktkostnaden samt den administrativa kostnaden, som då direktjusteras på ordinarie faktura.

4.3 Vid leveransförsening  meddelar Smyckesmarknad.se dig detta. Om inte annat särskilt avtalats  och en leverans tar mer än 14 arbetsdagar och detta inte beror på dig  som Kund, har du rätt att häva köpet.

5. Ångerrätt

5.1 Vid köp av varor på  Smyckesmarknad.se gäller 14 dagars ångerrätt i enlighet med gällande  konsumentskyddslagstiftning. Kunden har rätt att ångra sitt köp genom  att meddela detta inom 14 dagar från det att Kunden tagit emot den  beställda varan (ångerfristen).

5.2 Genom att Kunden accepterar Villkoren samtycker Kunden till att ångerrätten.

5.3 Om Kunden vill ångra ett  köp som gjorts via Webbplatsen ska Kunden, innan ångerfristen löpt ut,  skicka ett tydligt meddelande till Smyckesmarknad.se. Kunden ska ange  sitt namn, sin adress och relevant information, t.ex. ordernummer,  fakturanummer och namn på varan i meddelandet. Om ovan alternativ på  meddelande inte vill användas av Kunden kan Kunden använda den  standardblankett för utövande av ångerrätt som Konsumentverket tagit  fram.

5.4 Vid utövande av  ångerrätten betalar Kunden returfrakten och ansvarar för varans skick  efter det att Kunden har mottagit varan samt under returfrakten. Varan  ska skickas spårbar i retur inom 14 dagar räknat från det datum meddelande om  utövande av ångerrätt lämnades till Smyckesmarknad.se. Varan ska skickas  väl emballerad, i fint skick.

5.5 När Kunden ångrar sitt köp  betalas det belopp som Kunden betalat för varan tillbaka till Kunden  inom 1 vecka. Smyckesmarknad.se får dock vänta med återbetalningen tills  Smyckesmarknad.se tagit emot varan. Återbetalningen kommer att ske till  via banköverföring alt swisch betalning till Kunden.

5.6  Förfaranden vid retur: 

Kunden måste alltid kontakta smyckesmarknad.se innan någon produkt returneras.

Vid köp via Klarna meddelar kunden även Klarna att kund skickat  varorna i retur.  När smyckesmarknad.se fått varor i retur, justeras  fakturan exkl fraktkostnad.

Vid köp med kortbetalning alt swisch återbetalas hela beställningen, exkl fraktkostnad inom 1 vecka efter mottagen retur.

6. Reklamation

6.1 Reklamationsrätten täcker  varor som är felaktiga enligt gällande konsumentskydds-lagstiftning.  Kund som önskar göra gällande fel i beställd vara ska kontakta Smyckesmarknad.se så snart som möjligt efter att felet upptäckts via de kontaktuppgifter som anges på Webbplatsen. Reklamationer som görs inom två månader från det att Kunden upptäckt felet anses alltid ha lämnats i rätt tid.  Kunden har 3 års reklamationsrätt på varor inköpta på Webbplatsen. Varan  ska då inte ha används under denna tid.

6.2 Säljaren står för returfrakten för godkända reklamationer.

6.3 När reklamerad vara  returnerats och reklamationen godkänts kommer Säljaren att kompensera  Kunden i enlighet med gällande konsumentskyddslagstiftning. Säljaren  strävar efter att detta ska ske inom 30 dagar från det att Säljaren  mottagit reklamationen, men det kan ta längre tid beroende på varans  art. Säljaren förbehåller sig rätten att neka en reklamation om det  visar sig att varan inte är felaktig enligt gällande  konsumentskyddslagstiftning. Vid reklamationer följer Smyckesmarknad.se  riktlinjer från Allmänna Reklamationsnämnden. Mer information finns på  www.konsumentverket.se.

6.4 Vid mottagen felaktig  eller defekt vara där Kund önskar ny ersättningsvara, kommer Säljaren  att skicka ut ersättningsvaran inom 7 dagar, med reservation att  reklamerad vara finns i lager. Om inte, återbetalas kund inom 7 dagar.  Återbetalningen sker via banköverföring eller swisch betalning.

6.5  Förfaranden vid reklamation: 

Köparen ska alltid kontakta smyckesmarknad.se innan någon vara returners. Vid köp via Klarna meddelar kunden även Klarna att kund skickat  varorna i  retur.  När smyckesmarknad.se fått varor i retur, justeras  fakturan  inkl fraktkostnad.

Vid köp med kortbetalning alt swisch återbetalas hela beställningen, inkl fraktkostnad inom 1 vecka efter mottagen retur.

7. Bytesrätt

Kund har bytesrätt under 14 dagar efter det att kunden mottagit sina varor. Om kund vill byta tex storlek på en produkt, ska smyckesmarknad.se alltid kontaktas innan någon vara returneras. Bytesprodukten ska alltid returneras spårbart och kunden betalar fraktkostnaden för retur samt fraktkostnaden att skicka ny produkt, då alltid spårbart. Smyckesmarknad.se skickar ny produkt när retur mottagits och smyckesmarnad.se bekräftar att varan inte är använd eller på något annat sätt defekt orsakat av kund. 

8. Länkar

Smyckesmarknad.se kan länkas  från Webbplatsen till andra webbplatser som ligger utanför  Smyckesmarknad.se:s kontroll. Även om Smyckesmarknad.se försöker  säkerställa att Smyckesmarknad.se enbart länkar till webbplatser som  delar Smyckesmarknad.se:s personuppgifts- och säkerhetsföreskrifter  enligt Integritetspolicyn är Smyckesmarknad.se inte ansvarig för skydd  eller sekretess av information eller personuppgifter som Kunden  tillhandahåller på andra webbplatser. Kunden bör iaktta försiktighet och  läsa personuppgiftsföreskrifterna för den aktuella webbplatsen.

9. Ändringar av Villkoren

Smyckesmarknad.se förbehåller  sig rätten att göra ändringar i dessa Villkor när som helst i tiden.  Alla ändringar av dessa Villkor kommer att publiceras på Webbplatsen.  Ändringar gäller från det att Kunden har accepterat Villkoren (i samband  med ett nytt köp eller vid besök på Webbplatsen).Säljaren rekommenderar  att Kunden håller sig uppdaterad på Webbplatsen regelbundet för att bli  varse om eventuella ändringar av Villkoren.

10. Ogiltighet

Om kompetent domstol,  myndighet eller skiljenämnd skulle finna att någon bestämmelse i dessa  Villkor är ogiltig eller icke-verkställbar, ska bestämmelsen i fråga och  alla övriga bestämmelser vara gällande och verkställbara i den  utsträckning som tillämplig lag tillåter. De bestämmelser som förklarats  ogiltiga eller som inte kan verkställas kommer att ersättas av  relevanta juridiska vägledningar och råd.

11. Tillämplig lag och tvist

11.1 Om tvist ej kan lösas i  samförstånd med Säljarens kundtjänst, kan du som kund vända dig till ARN  (Allmänna reklamationsnämnden) som du hittar mer info om på www.arn.se.  Du kan även lämna klagomål direkt online via EU-kommissionens plattform  för medling i tvister, som du hittar via följande länk  http://ec.europa.eu/consumers/odr. Lämnar du in ett klagomål via denna  plattform, vidarebefordras ditt ärende automatiskt till rätt nationellt  ansvarigt tvistlösningsorgan. Detta tvistlösningsorgan tar sedan kontakt  med Säljaren och försöker lösa tvisten utan att blanda in domstol.

11.2 Tvist rörande tolkningen  eller tillämpningen av dessa Villkor ska tolkas i enlighet med svensk  lag och avgöras av Allmänna Reklamationsnämnden eller i sista hand av  allmän domstol.

Dessa Villkor har fastställts den 2022-01-01

----------------------------------------------

Integritetspolicy

Personuppgifter

Smyckesmarknad.se värnar om  din personliga integritet och strävar efter att alltid skydda dina  personuppgifter på bästa sätt. Det är Smyckesmarknad.se:s målsättning  att följa alla vid var tid gällande lagar och regler för  personuppgiftsskydd. Genom att godkänna policyn på Webbplatsen i samband  med köp eller lämnande av uppgifter så samtycker du till behandling av  dina personuppgifter i enlighet med nedan.

Smyckesmarknad.se...................,  Kvartsvägen 11A (besöksadress), 907 41 Umeå, Sverige, är  personuppgiftsansvarig för behandlingen av dina personuppgifter.

Vilka personuppgifter behandlar vi och Hur använder vi dina personuppgifter?

Vi kommer endast att behandla  de personuppgifter som du lämnar eller har lämnat till oss eller som vi  samlat in på Webbplatsen genom cookies, i syfte att administrera dina  köp och fullfölja våra åtaganden gentemot dig som kund. De  personuppgifter som Smyckesmarknad.se behandlar är ditt namn,  e-postadress, köp-, betal- och orderhistorik, leveransadress, IP-adress  och telefonnummer.

Uppgifterna kan även användas  för identifikation, direktmarknadsföring, kundundersökningar, nyhetsbrev  samt för statistikändamål. Uppgifterna kan även användas för utskick  per post, sms och e-post samt för marknadsföring och information via  telefon, om du inte invänt mot detta. Du kan när som helst kontakta oss  för att avbryta marknadsföring mot dig som kund.

Uppgifterna kan vidare komma  att användas för att analysera köpvanor i syfte att förse dig med  relevant information och marknadsföring samt för att förbättra  Webbplatsen.

Genom att godkänna policyn på  Webbplatsen i samband med köp eller lämnande av uppgifter så samtycker  till Smyckesmarknad.se:s Integritetspolicy.

Om hela eller delar av  Smyckesmarknad.se:s verksamhet säljs eller integreras med annan  verksamhet kan dina personuppgifter lämnas ut till våra rådgivare,  eventuell köpare och dennes rådgivare och lämnas vidare till  verksamhetens nya ägare.

Smyckesmarknad.se använder Googles annonstjänster.

Hur skyddar vi dina personuppgifter?

För att hålla de  personuppgifter vi behandlar i säkert förvar har vi vidtagit  säkerhetsåtgärder: Smyckesmarknad.se har vi vederbörliga brandväggar och  antivirusprogram för att skydda och förhindra obehörig tillgång till  nätverket. Tillgång till de utrymmen där personuppgifterna lagras är  begränsad och det krävs att de anställda identifieras för åtkomst.

Hur länge sparas mina personuppgifter?

Om du samtyckt till att vara  registrerad kund/medlem hos Smyckesmarknad.se sparas dina uppgifter  tills du avregistrerar dig. Du kan när som helst avregistrera dig som  kund. Om du inte registrerar dig som kund/medlem sparas dina uppgifter  så länge det är nödvändigt utifrån krav i lag eller för att fullgöra  Smyckesmarknad.se:s åtaganden gentemot dig, t.ex. för att uppfylla  leverans- eller garantiåtaganden.

Dina uppgifter sparas oavsett aldrig längre än vad som är tillåtet enligt gällande personuppgiftslagstiftning.

Tillgång till, uppdatering och korrigering av dina personuppgifter

Du har, enligt gällande  personuppgiftslagstiftning, rätt att en gång per kalenderår gratis få  besked om vilka personuppgifter som behandlas om dig, oavsett hur dessa  samlats in. Om du vill ha sådan information ska du lämna in en skriftlig  begäran till oss. Begäran ska enligt gällande  personuppgiftslagstiftning skickas in underskriven av dig per post till  den adress som anges på Webbplatsen. Den kan alltså inte skickas per  e-post.

Smyckesmarknad.se vill  säkerställa att dina personuppgifter är korrekta och uppdaterade. Om  någon av de uppgifter du lämnat till Smyckesmarknad.se förändras, t.ex.  om du ändrar din e-postadress, namn eller betalningsuppgifter eller om  du vill säga upp ditt användarkonto, vänligen lämna Smyckesmarknad.se  korrekta uppgifter genom att skicka ett e-postmeddelande till  Smyckesmarknad.se. Du har rätt att när som helst begära att  personuppgifterna rättas, blockeras eller raderas.

Dina personuppgifter behandlas  inte för ändamål som rör direkt marknadsföring om du motsätter dig  sådan behandling. Du har rätt att när som helst återkalla ett lämnat  samtycke om behandling av personuppgifter. Sådan återkallelse kan  begränsas till att endast avse del av behandlingen, exempelvis den som  rör direkt marknadsföring.


Länkar

Webbplatsen kan innehålla  länkar till andra webbplatser. Denna Integritetspolicy gäller enbart  Webbplatsen. När du länkas till annan webbplats bör du läsa den  personuppgiftspolicy som gäller för den sidan. Notera att  Smyckesmarknad.se inte tar ansvar för andra webbplatsers behandling av  dina personuppgifter.

Ändringar i Integritetspolicy

Smyckesmarknad.se förbehåller  sig rätten att göra ändringar i denna Integritetspolicy när som helst i  tiden i den utsträckning ändringarna är nödvändiga för att åtgärda  störningar eller för att uppfylla nya legala eller tekniska krav. Alla  ändringar av denna Integritetspolicy kommer att publiceras på  Webbplatsen.

Integritetspolicyn har uppdaterats den 2022-01-01